انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   سارا   آسال گو   فیزیولوژی   دكتراي علوم اعصاب   تصويربرداري   دكتراي علوم اعصاب 
 2   آزیتا   احمدزاده   پرستاری   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 3   مرتضی   احمدی   متصدی امور دفتری   ديپلم   تصويربرداري   ديپلم 
 4   بتول   احمدی   رادیولوژی   كاشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 5   پیام   احمدی کاشانی   متصدی امور دفتری   كارشناسي ارشد مديريت   تصويربرداري   كارشناسي ارشد 
 6   فرشته   اسماعیلی نژاد   شیمی   منشي   تصويربرداري   كارشناسي 
 7   محمد   اکبرنژاد   رادیولوژی   كارشناس ارشد   تصويربرداري   كارشناسي 
 8   اکرم   اکبری   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارداني 
 9   وحید   ایمان   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 10   حسین   بابایی   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 11   بابک   بلاری   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 12   پروین   بیاتی   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري    
 13   ناهید   بیاتی   رادیولوژی-طرحی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 14   فهیمه   پارسا   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 15   سهیلا   پرهیزکار   پرستاری   پرستار   تصويربرداري   كارشناس 
 16   نیره   پورملک   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 17   رحیمه   ترامشلو   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 18   آزاده   جعفری   پرستاری   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 19   اکرم   حسین زاده رکنی   رادیولوژی-طرحی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 20   سید علی   حسینی   رادیولوژی   مسئول بخش   تصويربرداري   كارشناسي 
1 2 3