انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   سارا   آسال گو   فیزیولوژی   دكتراي علوم اعصاب   تصويربرداري   دكتراي علوم اعصاب 
 2   آزیتا   احمدزاده   پرستاری   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 3   مرتضی   احمدی   متصدی امور دفتری   ديپلم   تصويربرداري   ديپلم 
 4   بتول   احمدی   رادیولوژی   كاشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 5   پیام   احمدی کاشانی   روابط عمومی   دكتري مديريت   تصويربرداري   دكتري 
 6   فرشته   اسماعیلی نژاد   شیمی   منشي   تصويربرداري   كارشناسي 
 7   میلاد   اقاجانی کنگری   رادیولوژی-طرحی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 8   محمد   اکبرنژاد   رادیولوژی   كارشناس ارشد   تصويربرداري   كارشناسي 
 9   اکرم   اکبری   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارداني 
 10   وحید   ایمان   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 11   حسین   بابایی   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 12   زهرا   بریجانیان   رادیولوژی   كارشناش   تصويربرداري   كارشناسي- طرحي 
 13   پروین   بیاتی   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري    
 14   اکرم   بیانی   رادیولوژی-طرحی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 15   فهیمه   پارسا   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 16   نازگل   پرویزی   رادیولو‍ژی-طرحی   كارشناسي   تصويربرداري   كارشناسي 
 17   سهیلا   پرهیزکار   پرستاری   پرستار   تصويربرداري   كارشناس 
 18   سلامه   پژم   رادیولوژی   كارشناس طرحي   تصويربرداري    
 19   نیره   پورملک   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 20   رحیمه   ترامشلو   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
1 2 3