انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   سارا   آسال گو   فیزیولوژی   PHD علوم اعصاب   تصويربرداري   دكتراي علوم اعصاب 
 2   آزیتا   احمدزاده   پرستاری   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 3   مرتضی   احمدی   متصدی امور دفتری   ديپلم   تصويربرداري   ديپلم 
 4   بتول   احمدی   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 5   فرشته   اسماعیلی نژاد   شیمی   منشي   تصويربرداري   كارشناسي 
 6   میلاد   اقاجانی کنگری   رادیولوژی   كارشناس-طرحي   تصويربرداري   كارشناسي 
 7   محمد   اکبرنژاد   رادیولوژی   كارشناس ارشد راديوبيولوژي   تصويربرداري   كارشناسي 
 8   اکرم   اکبری   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارداني 
 9   وحید   ایمان   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
 10   حسین   بابایی   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 11   زهرا   بریجانیان   رادیولوژی   كارشناش-طرحي   تصويربرداري   كارشناسي- طرحي 
 12   پروین   بیاتی   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري    
 13   اکرم   بیانی   رادیولوژی   كارشناس-طرحي   تصويربرداري   كارشناس 
 14   فهیمه   پارسا   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 15   نازگل   پرویزی   رادیولو‍ژی   كارشناس-طرحي   تصويربرداري   كارشناسي 
 16   سهیلا   پرهیزکار   پرستاری   پرستار   تصويربرداري   كارشناس 
 17   سلامه   پژم   رادیولوژی   كارشناس-طرحي   تصويربرداري    
 18   نیره   پورملک   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 19   رحیمه   ترامشلو   رادیولوژی   كارشناس   تصويربرداري   كارشناسي 
 20   آزاده   جعفری   پرستاری   كارشناس   تصويربرداري   كارشناس 
1 2 3