تاریخچه

تعداد بازدید:۱۹۱۱

بخش تصویربرداری بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی همزمان با تأسیس بیمارستان در سال1353  فعالیت خودرا آغاز کرده است.در بدو تأسیس تجهیزات تصویربرداری فقط شامل  دستگاه x-ray  بوده است . این واحد در سال 73-1372 به بخش سونوگرافی و سال  1383 به  دستگاه CT Angiographi و  سال  1388 به دستگاه MRI  مجهز گردیده است .  
این مرکز تصویر برداری یکی از پیشگامان تصویر برداری  اختصاصی قلب و عروق می با شد که بیشترین تجربه را در این زمینه داراست  که  بعنوان الگو برای سایر مراکز محسوب می گردد.


پزشکان و پرسنل بخش تصویر برداری این مرکز از مجرب ترین متخصصین تصویربرداری در این زمینه می باشند،بطوریکه ریپورت های مربوطه را در اولین فرصت ممکن فراهم می آورند. 
سرویس های ارائه شده به بیماران در این مرکز با بالاترین کیفیت و نازل ترین قیمت با سرویس دهی به روز شده انجام می گردد.  
 
آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۳۹۷